Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Brurefærd i Huldebotn
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
Overtrolaiven
"One-liner":
Fylke:
Rogaland
Sted:
Helgåleiren, Ogna
Ønsket ant. delt:
30+
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
29.7.2004
Dato/tid for slutt:
1.8.2004
Varighet:
torsdag-søndag
Påmeldingsfrist:
01.05.2004
Betalingsfrist:
15.05.2004
Aldersgrense:
16
Arrangører:
Sol Høgset, Gjerulf Noddeland, Odd Helge Fjetland, Jo Grunde Gudbrands
E-post:
bih@online.no
Hjemmeside:
http://home.online.no/~fjetla/huldebotn/hovedsida.htm
Org./For./Gruppe:
Kommentar:

Vi finn oss i ei bittelita grend ein stad i Noreg for mange hundre år sidan. Ingen av dei fastbuande har vore lenger ute i verda enn til nabobygda. Alle har alltid fulgt dei gamle tradisjonane, med mat til dei underjordiske og pass deg for Huldra, men no er Kvitekrist kommen til landet, og kristendomen er påbudt, om enn ikkje loven handhevas so langt frå folkeferda.
Når yngsteson til vertshushaldaren no skal gifta seg storfint, med dotter til futen i nabobygda, lyt det avholdes gjestebud i tre dagar til ende, men korleis skal dét gå? Ryktet seier jo at brura har hatt nattleg besøk alt, og nokre meiner sogar dei har sett Nøkken sende ho lange blikk! Og blir ikkje dei underjordiske sinte hvis presten kjem og forbyr dei fastbuande å legga ut mat åt dei om natta?

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen