Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Tyveprinsens Skatt
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
Aspresa 5.1
"One-liner":
Fylke:
Vestfold og Telemark
Sted:
Merkedammen
Ønsket ant. delt:
15
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
16.9.2006
Dato/tid for slutt:
17.9.2006
Varighet:
1 kveld/natt
Påmeldingsfrist:
10.09.2006
Betalingsfrist:
10.09.2006
Aldersgrense:
18
Arrangører:
Martin Kovsand, Martin Baar-Dahl, Thor Alexander Haugstad
E-post:
feanturi@laiv.org
Hjemmeside:
Org./For./Gruppe:
Fëanturi
Kommentar:

Tyveprinsens Skatt

Historier om skatter har eksistert siden tidenes morgen, men denne historien har hatt liv i aarhundrer, og da maa det vel være en sannhet i den, eller hva?
Historien om skatten til ?Tyveprinsen? Barbedeios er en historie som har gaatt i arv fra far til sønn, mor til datter og er like populær som da den startet for aarhundrer siden! Den har blitt kalt en gammel skrøne, men mang en kar har mistet sitt liv i leten etter den. Folk har solgt gard og grunn for aa lete etter en skatt som kanskje bare eksisterer i folks fantasi. Det er kanskje ikke saa rart, med tanke paa at de fleste vandrehistorier enten dør ut eller forandrer seg helt, noe denne historien ikke har gjort. Vel, som alle historier legges det til og tas fra elementer, men i historien om denne skatten har hovedkjernen blitt staaende i fred. En av de mange historiene følger her?
Historien om Barbedeios

Barbedeios startet i ungdomsaarene som smaakriminell, og ble snart oppdaget av tyvelauget ?Det Visne Blad? og tatt opp som deres aspirant. Han jobbet seg raskt opp i lauget med sin effektivitet, beslutsomhet og evne til aa arbeide alene. Han spesialiserte seg snart i diamanter og andre edelstener, da dette var lett omsettelig, enkelt aa faa med seg, og ikke minst det mest verdifulle.

Barbedeios bygget nærmest ene og alene opp en trygg og sikker økonomi for ?Det Visne Blad?. Han var glad i lauget, og han brukte all sin tid til det. Derfor ble han den yngste lauglederen, eller ?Tyveprinsen?, lauget noen gang hadde hatt. Men han beholdt ikke denne jobben lenge, da han mente det var for mye byraakrati og diplomati i den jobben. Han lot andre overta plassen og fortsatte aa jobbe alene. Allikevel var han ens bestemt paa aa sikre laugets eksistens økonomisk i aarene som kom.

I sine siste leveaar gjemte han stadig større deler av byttet sitt bort, til den nye Tyveprinsens store fortvilelse. Lauglederen ble saa lei av at Barbedeios stadig gjemte unna gull og edle stener, at han til slutt utlovet en stor belønning paa hodet til Barbedeios. Og ikke mange dagene etter dette laa Barbedeios` lemlestede kropp foran ham. I sadeltasken hans laa et brev og et kart, som forklarte at han hadde gjemt unna store mengder verdisaker for lauget aa hente ved en eventuell pengenød en gang i fremtiden.

Paa denne tiden var lauget saa etablert at de ville klare seg økonomisk i lang, lang tid fremover. Og Tyveprinsen angret bittert at han tok mannens liv, og skrev dermed en ny lov om at Barbedeios` navn skulle glemmes, og ikke nevnes igjen før en økonomisk knipe rammet lauget. Da først, og ikke før, skulle skattekartet følges.


Den dag i dag benekter lauget ?Det Visne Blad? at det noen gang har eksistert en mann i lauget med navnet Barbedeios, og avviser hele historien som ren bløff. Kanskje fordi laugmedlemmer som tar hans navn i bruk blir brutalt straffet? Og lauget har aldri staatt sterkere økonomisk.

Sted: ikke helt avklart, men med stor sannsynlighet Merkedammen i Re kommune..
Pris: 50,- (ikke medlemmer 100,- inkluderer da medlemskap)
Overnatting for de som vil, med "afterlaiv"

Mer info finner du paa Fëanturis forum

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen