Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Aspresa#5: Nye tider
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Vestfold og Telemark
Sted:
Sandefjord
Ønsket ant. delt:
80-100
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
25.7.2003
Dato/tid for slutt:
27.7.2003
Varighet:
en helg
Påmeldingsfrist:
01.04.2003
Betalingsfrist:
01.04.2003
Aldersgrense:
15
Arrangører:
Thor Alexander Haugstad, Martin Baar-Dahl, Martin Kovsand
E-post:
feanturi@laiv.org
Hjemmeside:
http://www.feanturi.xrs.net
Org./For./Gruppe:
Fëanturi
Kommentar:

Tesuhs høvedsmann ligger for døden. Han har vært syk en stund, og prestene har jobbet døgnet rundt for aa finne noe som kan kurere sykdommen. En dag merket de at deres magiske evner sakte, men sikkert svant bort. Det er naa i disse tider allmenn kjent at det er Rakil, sønn av halvguden Naman, som har kastet en mektig aura over Aspresa skogen. Ingen andre en han kan kaste magi naa.

Bare magi kan redde høvdingen, men det gaar ikke naa. Reisen ut av skogen er for lang og farlig til aa kunne fullføre for høvdingen, han ville død av paakjenningene.

Magiens kraft maa finnes for aa redde høvdingens liv, og ogsaa andre med samme problemer. Kanskje ville den komme tilbake om man fikk drept Rakil, men det er ikke lett aa faa drept en med gudeblod flytende i kroppen.


Dette blir en laiv med vekt paa religion, handel, intriger, spenning og landsbyliv.

Se Fëanturi forumet for mer informasjon om roller og betaling (under Aspresa#5).

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen