Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Prosessen
Arr. type:
Laiv
Status
Avlyst
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Oslo
Sted:
På et frossent vann i Oslo området
Ønsket ant. delt:
Ikke fastsatt
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
2.2002
Dato/tid for slutt:
Varighet:
en natt
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
18 år
Arrangører:
Frederick Howard, Arvid Falch
E-post:
veiskille@laiv.org
Hjemmeside:
http://veiskille.laiv.org
Org./For./Gruppe:
Veiskille
Kommentar:

01.11.2001: Laiven er avlyst. Blir kanskje satt opp seinere en gang.

PROSESSEN
Februar 2002

Av Frederick Howard & Arvid Falch

Arrangementet Prosessen skal finne sted som en rettsak i menneskets underbevissthet. En rettsprosess som stiller et spørsmål, en debatt om det gode er relativt eller lovbestemt, om det finnes en høyere moral i mennesket. Med andre ord en filosofisk rettsprosess. Deltagerne av retten er ikke mennesker, men idèer; enhetlige tankekonsepter som tilsammen danner et snitt av det vestlige menneskets tanker. Disse konseprene eksisterer sammen i et abstrakt idesamfunn der de møtes i en rettsak om rett og galt.

Forut for Prosessen har det blitt reist en anklage, som blir rammen rundt hendelsene. Materialisten, Fyrstens høyre hånd, har tiltalt Human-Etikeren for høyforræderi ved å vise samvittighet. Ved en tidligere domstol ble Marxisten dømt til døden av felleskapet, men Humanisten hjalp ham/ henne med å flykte, og står derfor selv foran en domstol. Det interessante er ikke selve handlingen, men hans grunner for å gjøre dette. Er det korrekt å gå i mot en avgjørelse gjort av et felleskap i demokratisk ånd, ved å sette sine egne verdier over felleskapets? Dette er saken domstolen må ta stilling til.

Det har vært nevnt at Prosessen ikke er en laiv. Vi vil feie denne diskusjonen av banen. Prosessen er et skjebnespill på scene; men med en åpen avslutning der selve dommen ikke er bestemt. Dette fordi vi ønsker å få frem et budskap vi ikke kjenner, en visdom vi kan lære noen av. Som tilskuere til arrangementet vil hvem som helst kunne komme, dessuten vil flere organisasjoner og grupper bli invitert. Det er av denne grunn vi velger å forme det som et skjebnespill. Slik kan utviklingen på forhånd bygges, slik at vi kan oppnå en felles dramatisk oppbygning på hele stykket. Skjebnene kommer ikke til å være direkte handlinger, men historier/performance som skal fortelles av rollene mens en inntrent teatergruppe vil visuallisere hendelsene foran fortelleren. Som regissører for disse historiene trenger vi skjebnevevere. Oppgaven for en skjebnevever blir å sammen med oss lage disse historiene, for senere å ta ansvar for regi sammen med teatergruppen og spilleren. Skjebnevevere kan også være spillere som konstruere
r sin egen historie/performance.

En av våre grunnideer med Prosessen var å ha et kritisk blikk til scenografien. Vi ønsket å sette ordet i sentrum, og gi et uvanlig visuelt bilde av stykket. Scenen vil bli lagt til et frossent vintervann, der en rettsal skal formes i is og snø. Ingen innslag av farger vil finne sted på scenen, unntatt skjeldene ganger i form av lys-setting av skjebnehistorier. Kostymer vil bestå av enkle, minimalistinke klær i forskjellige gråtoner. Scenen i helhet vil bære preg av det minimalistiske, men vil likefullt ha et langt dypere ?liv? en den vanlige teatrescene. Vi vil også bruke lyd som en viktig del av kulissene.

Til Prosessen kommer vi til å trenge mange folk, ikke bare som spillere, men også som hjelpere på mange andre områder. Vi kommer ikke kun til å trekke veksler på laivmiljøet, men gå til teater, konsertansvarlige osv. Alle som finner interesse i dette bes kontakte oss for nærmere informasjon.

Spillere: Interesserte spillere kommer til å bli valgt ut etter interesse, innsats og kunnskap om de spesifike tankesettene. Rollene som skal besettes er

Fyrsten
Dommeren
Aktor
Forsvarer
Den Realistiske Rettstjeneren
Human-Etikeren
Materialisten
Teologen
Den Konservative
Narren

Rollelisten er midlertidig og kan forandres.

Skjebnevevere: Som nevnt ovenfor, arbeid med skjebnehistoriene.
Lyd: Musikk skal lages og noe improviseres. I tillegg vil disse være teknikere under prosessen.
Lys: Sette lys til scenen.
Kostyme/Sminke: Kostymer skal tegnes og lages, sminke under arrangementet.
Isbyggere: Stå for mye av det scenografiske bilde i Prosessen
Skuespillertropp: Spille ut skjebnehistoriene, regi i samarbeid med spiller og skjebnevever.
Publikumsansvarlige: Gjøre opplevelsen behagelig for publikum, hjelpe til med kontakt med inviterte.

Arbeidet rundt Prosessen vil begynne for fullt nå i vår, en gang etter EuropA. Vi håper på entusiasme fra dere der ute i det ganske land. Prosessen er fra vår side ment som ett forsøk på å skape et multigenre kunstverk med roten i laiv.
Diskusjonen om laiv er kunst og om dette er laiv har vi alt hatt, og hva dette er kan dere avgjøre selv. Men vi håper at gjennom prosessen kan vi ta ett steg nermer Wagners visjon om det ultimate kunstverk der alle genre kan blandes ritt for å skape et "helhetlig" verk.
Arbeide med musikken til Prosessen er alt godt i gang, og det vil annonseres en konsert der artistene vil presentere lydbilde på Mir (Grunerløkka lufthavn) iløpet av en viss tid. Følg med på nyheter på laiv.org der det vil annonseres.
NB: Om du mener du har ideer, evner, inspiasjon eller kunnskap som dumener kan være til nytte for Prosessen er vi sjeleglade om dere tar kontakt så fort som mulig.

Våre nettsider vil snart oppdateres med mer info om Prosessen.

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen