Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
AmerikA
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
Søppelberget
"One-liner":
Fylke:
Akershus
Sted:
Oslo sentrum
Ønsket ant. delt:
50-80
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
15.9.2000
Dato/tid for slutt:
17.9.2000
Varighet:
2 døgn
Påmeldingsfrist:
01.06.2000
Betalingsfrist:
01.06.2000
Aldersgrense:
Arrangører:
Atle Steen Hansen, Hanne Grasmo, Tommy Finsen, Harald Hellerud, Erlend Eidsem Hansen, Astrid Solgaard, Sakari Jäntti, Ragnhild Hutchison, Espen Nodeland, Asbjørn Rydland, Jon Ree Holmøy, Jostein Hassel, Anne Isene
E-post:
amerika@laiv.org
Hjemmeside:
http://weltschmerz.laiv.org/amerika
Org./For./Gruppe:
Weltschmerz
Kommentar:

Weltschmerz er et nettverk av laivarrangører som har som mål å arrangere intense laivopplevelser fra vår egen verden, nå. Vi er ikke ironiske. Vi vil brette ut smerten og kyle knyttneven inn der det gjør mest vondt.

Vårt første snitt av verden er AmerikA. Utsiktspunktet er søppeldynga.

Midt i Oslo Sentrum kaster vi vår egen tid på dynga. AmerikA kaller vi søppelberget som fysisk skal bygges opp som et kjempemessig kunstverk. Du er invitert til å bo, leve og jakte etter drømmene der. For noen er lykken et lodd på 23 millioner dollar, dumpa på vår søppelfylling.

AmerikA er en laiv som eksperimenterer med å bruke dramaturgiske virkemidler. Vår viktigste intensjon er å skape en intens laivopplevelse for de 50-80 aktørene som deltar, selv om laiven tidvis vil være åpen for publikum i drop-in-roller. Vi ønsker også å ha et filmteam tilstede, i roller selvsagt, som skal dokumentere begivenheten.

Tiden er nå. Virkeligheten er magisk og absurd, men likevel realistisk.

De 20 beboerne på søppelberget har en spesiell rolle på denne laiven. De skal hver og en ha et sterkt individuelt uttrykk som gjør at det synes at de lever helt i utkanten av hva et samfunn er. I tillegg er det to voldelig, hardcore gjenger som vanker ved Dynga: Den ene har arbeidstittelen "Dance Absurde", den andre skal bruke stemme og sang som våpen, og kun bestå av kvinner.

Resten av rollene skal fungere som "vanlige" laivroller. Imidlertid ønsker vi oss ikke en bare-prate-laiv, men en dramatisk, fysisk begivenhet.

Påmelding gjøre ved å gå inn på websiden.
http://weltschmerz.laiv.org/amerika

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen