Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Prisoner
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Viken
Sted:
solhaug leierskolle Onsøy Fredrikstad
Ønsket ant. delt:
50
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
5.9.2003
Dato/tid for slutt:
7.9.2003
Varighet:
en helg
Påmeldingsfrist:
20.07.2003
Betalingsfrist:
01.08.2003
Aldersgrense:
14 år med tilatelse fra foreldre
Arrangører:
Fredrik Hansen, Mads Rønningen, Tonje Hansen, Ted Greaker, Jon Magnus Andersen
E-post:
liverolle@hotmail.com
Hjemmeside:
http://home.no/fredrikstad.rollespillarena/
Org./For./Gruppe:
Fredrikstad Rollespill Arena
Kommentar:

Jorden år 2050 det har ikke skjedd mange drastiske forandringer innen menesklighetens utvikling de siste førti årene, trede verdenskrig brøt ut i år 2004 og førte en hel verden inn i krig.
Krigen varte i ti lange og harde år som la en hell verden i ruiner, og Sveket utviklinger av menisklighetens teknologi.
År 2032 står en ny krig på trappene men det helle blir avverget, etter mange og harde overbevisninger fra Stats Regjeringens overhoder rundt om i verden.
Forsvaret rundt om i verden blir trappet ned og avvæpnet for og unngå flere grusomme og makabre kriger.
Menn fortsatt produserer og forsker noen land frem nye og bedre våpen i all heimlighet.
År 2035 Stats Regjeringens hovedmenn i Japan bryter våpenavtalen og gir ordre om full opprustning av forsvaret, etter en mistanke om at India var i full opprustning for gå til angrep.
Likke etter samme år blir de forente forsvarstyrker dannet og støttet opp økonomisk av alle land for og unngå en ny krig, de forente forsvarstyrkene avverget krigen med General Howard Frank i spisen.
Snerre samme år gir General Howard Frank ordre om og setter i gang bygningen av verdens første månebasse
Den første måne bassen står ferdig høsten år 2049, hovedsette til de forente forsvarstyrker blir plassert på måne.

År 2050 legger Forsvars generalen for de forente forsvarstyrker Howard Frank frem et forsknings forslag for Stats Regjeringens ledere, om et forsknings prosjekt som vil
Forsterke de genetiske dna molekyler i muskelveven hos soldater.
Våren 2052 bestemmer Stats regjeringen seg for og godta forsknings prosjekt, som Forsvars Generalen hadde lagt frem.
Begrunnelsen for dette vedtaket var at regjerings observatører, skulle ha fullt innsyn i prosjektets fremgang og rapporter.
Forsvars Generalen ga straks ordre om bygningen av forskning laboratorier som skulle kunne utføre dette forsknings prosjektet.
År 2053 sto prosjekts bygningene klare til bruk, Stats Regjeringen ga strenge ordre om at det kun skulle brukes dyr i dette forsøks prosjektet noe Forsvars Generalen var sterkt imot.
Forsvars Generalen la frem et forslag om og bruke sterkt kriminelle fanger som forsvars kaniner, noe som Stats Regjeringen slo hardt ned på og mente det var uforsvarlig og barbarisk tankegang.
Åte år senere kom forskerne frem til et lysende fremskritt i sin forskning, de hadde komet frem til et stoff som økte det genetiske DNA molekylet i stoffskifte.
Noe som viste store forandringer innen forsøks dyrenes genetiske molekyler, forskerne kalte stoffet for H.F.D. (Howard Franks DNA).
Nå som bevisene på fremgang lå på bordet, la Forsvars Generalen Howard Frank in en ny søknad om meskelige test personer.
År 2064 tre år etter søknaden fra Howard Frank godtok Stats Regjeringen forslaget, men på de premissene at oppfølgingen av prosjektet nå ble grundigere og mer hemmeligholt .
General Howard Frank ga nå order om at 200 fanger fra fengsler rundt om i verden skulle sporløst forsvine, og fraktes til forsknings laboratoriene der de skulle brukes som testpersoner for H.F.D. stoffet.
Forskerne brukte fangene som kaniner og gjorde alle mulige rare tester, H.F.D. stoffet viste seg og få andre virkninger på mennesker en på dyr.
Test personene som ble utsatt for H.F.D. stoffet utviklet rare evner som fikk store konsekvenser for forsknings prosjektet, testpersonenes evner utviklet seg til og bli mer en hva forskerne klarte og håndtere.
Fangen begynte og bruke sine evner på forskerne for og rømme fra forsknings senteret, forsvaret ble beordret om å rykke inn for og stanse fangene i sitt rømningsforsøk men mislyktes tottalt.
Stats Regjeringen ga ordre om og stenge helle prosjektet, noe forsvars Generalen var sterkt i mot.
Forsvars Generalen beordret etableringen av en ny spesial styrke (F.M.J.) Forsvarets Mutant Jegere.
Som skulle jakte ned fangene og bringe de tilbakke til spesielle leiere.
Stats Regjeringen beordret all stans av forskning av og med H.F.D. stoffet, og beordret forsvaret om og plassere alle forsøks personene i ett egen bevarings leier.
De fleste fangen ble fanget eller drept i et desperat forsøk på og unnslippe forsvarets nye spesial enhet, disse styrkene ble senere satt inn som vakter i fangeanstaltene.
Resten av historien kommer i Kompendiet sammen med din rolle som du får tilsent når du har betalt.

pris er enda ikke fast satt.
det er også fult mulig og ringe oss for ytliger informasjon på vår rollespill tlf.40489189

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen