Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
En dommedags aften
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
Den kalde krigens siste krise?
"One-liner":
Tre laiver i en - storpolitikk og familiekalamitet i historisk setting. 1983, USA, Sovjet, familien Danielsens julemiddag og...apokalypse?
Fylke:
Innlandet
Sted:
Brennabu leirskole, Fagernes - felles transport fra Oslo
Ønsket ant. delt:
ca 45-60
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
11.2.2011
Dato/tid for slutt:
13.2.2011
Varighet:
Fredag kveld - ca lørdag kveld. Obligatorisk spillermøte og miniprolog.
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
15
Arrangører:
Christer Gulbrandsen, Katrine Øverlie Svela, Martin Nielsen, Øyvind Kvanmo Sund, Grethe Sofie Bulterud Strand, Erlend Eidsem Hansen, Bjørn Samdal
E-post:
dommedagsaften@gmail.com
Hjemmeside:
http://www.dommedagsaften.no
Org./For./Gruppe:
Arrangørgruppa En dommedags aften
Kommentar:

OBS: Løpende påmelding, førstemann til mølla.

Det var en gang da verden var enklere, fiendebildene klarere, frykten mer allestedsnærværende og håret enda høyere. En dommedags aften er en laiv satt til julen 1983, i den farligste krisen den kalde krigen har framskaffet siden Cuba-krisen i 1962. I et klima hvor konfliktnivået fra før av er faretruende høyt, blir et sovjetisk fly skutt ned over Finnmark på lille julaften. I USA kaller President Gerald Fenton sammen sine rådgivere til hastemøte, mens det er en rungende og knugende taushet fra sovjetisk hold. Midt oppi denne krisen prøver familien Danielsen ? som har nok med seg selv og sine gjester ? å nyte julemiddagen.

Dramaet utspiller seg i tre parallelle under-laiver, hvor spillerne enten er del av USAs nasjonale sikkerhetsråd, Sovjetunionens politbyrå eller familien Danielsens juleselskap. Det storpolitiske spillet mellom de to første underlaivene påvirker også det som skjer hos familien Danielsen.

Hvilke farer lurer rundt neste sving? Vil verden eksplodere i atomkrig? Vil dommedagspresset sprenge familien, eller vil den bringe dem nærmere hverandre? Må familien Danielsen bare akseptere det som skjer, eller er det noe de kan gjøre?

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen