Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
An Alliance-Friendly Bar on Unification Day
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
U-Day
"One-liner":
On this U-day Bar Boris would like to invite y'all to celebrate the Mighty Alliance bringin' all o' us into the great Union!
Fylke:
Rogaland
Sted:
Stavanger, Byhaugkafeen på Tasta
Ønsket ant. delt:
20
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
10.11.2012
Dato/tid for slutt:
10.11.2012
Varighet:
Ca 6 timer
Påmeldingsfrist:
15.09.2012
Betalingsfrist:
15.09.2012
Aldersgrense:
16
Arrangører:
Cecilie Lund Slethei, Katherine Rosland
E-post:
takemeoutottheblack@gmail.com
Hjemmeside:
http://www.facebook.com/events/179885068805460/?notif_t=plan_user_joined http://laivforum.net/forums/238-An-Alliance-Friendly-Bar-on-Unification-Day
Org./For./Gruppe:
Take Me Out to the Black
Kommentar:

Huan Ying!
Six years ago the cowardly-inbred-pisspot-Independents (the stinkin' Browncoats) had to eat dirt an' let the Mighty Alliance bring all o' us into the great Union! On this U-day, Bar Boris would like to invite y'all to celebrate with us. It'll be the best Shindig in the ?verse! There'll be music and poker, girls and grub for eatin'! But leave yer shooters behind. We don't want no trouble!

Bar Boris, Whitefall - Late May, 2517Dette er en laiv satt på Whitefall i Firefly-settingen på samme tid som serien med samme navn (samtidig med begynnelsen av episoden "The Train Job"). Laiven vil starte kl 16:00 med festforberedelser og slutte utover natten en gang når alle har festet fra seg.

Kart over the 'Verse finner dere her: http://i454.photobucket.com/albums/qq270/EmberFive/Fireflyuniverse.jpg

Spillet vil foregå på engelsk med innslag av kinesiske fraser (mandarin).

Det er mulig å ha følgerolle fra laiven ?Gorram Valley? som tok sted ca 6 år tidligere, men den må godkjennes.
For påmelding, send mail (legg ved spørsmålene under med svar) til takemeouttotheblack@gmail.com

Info om laiven kan du finne her:
http://laivforum.net/forums/238-An-Alliance-Friendly-Bar-on-Unification-Day
http://www.facebook.com/events/179885068805460/?notif_t=plan_user_joined


Påmelding til U-day
Du er ikke sikret plass før du har betalt påmeldingsavgiften. Første mann til mølla!

1. Hva heter du?

2. Hvor gammel er du?

3. Var du spiller på laiven Gorram Valley? Ønsker du følgerolle, må du sende inn rollen slik at vi kan godkjenne den og gi deg relasjoner.

4. Vil du skrive din egen rolle? Send forslag til oss for godkjenning.
a. Type rolle kan være (kom gjerne med egne forslag, men husk, dette er en liten måne på ytterkanten av universet):
i. The young hopeful
ii. The slave
iii. The overlord
iv. The muscle
v. The preacher
vi. The independent captain
vii. The fanatics
viii. The Alliance friendly
ix. The x-browncoat
x. The bountyhunter
xi. Tilreisende
xii. Fastboende

5. Vil du at vi skal skrive rollen din? Svar på følgende spørsmål, og vi vil oppfylle dine ønsker så godt det lar seg gjøre.
a. Vil du ha en dominerende eller mindre dominerende rolle?
b. Vil du spille mye yngre/eldre enn du er?
c. Vil du være høre til barens ansatte? (Type bouncer, a pretty gal, entertainer etc. Trenger ikke bety masse jobb, om du ikke ønsker det)
d. Vil du være fastboende eller tilreisende?
e. Vil du underholde eller bli underholdt?
f. Vil du være tøff eller pysete?
g. Vil du være skurk eller lovlydig? Eller en blanding?

6. Vil du være IS eller SIS?

7. Hva er ditt høyeste ønske i forhold til denne laiven?

8. Er det noe du ikke vil spille på i det hele tatt?

9. Har du mulighet til å komme til laivstart, eller vil du ankomme sent i spill?

10. Kan du komme i god tid før laivstart? Evt. hjelpe med klargjøring kvelden før?

11. Andre kommentarer? Allergier, andre ønsker etc.Vi gleder oss til laiven og håper dere blir med!

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen