Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Tinget
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Viken
Sted:
Maristuen
Ønsket ant. delt:
Ca 30
Faktisk ant. delt:
28
Dato/tid for start:
12.5.2011
Dato/tid for slutt:
15.5.2011
Varighet:
4 dager
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
Arrangører:
Sigve Indregard, Martin Nielsen, Julie Nilsen, Øyvind Kvanmo Sund, Bjørn Samdal, Grethe Strand
E-post:
Hjemmeside:
http://urv.no/
Org./For./Gruppe:
Ulverytternes Venner
Kommentar:

Denne laiven er nå full. Det er mulig å melde seg til venteliste ved å sende inn vanlig påmelding.

Tinget er en laiv i tre «akter», Reisen, Gildet og Tinget. Laivens tematikk er hvordan personer i et klanssamfunn slites mellom lojalitet til sin klan og skillelinjer på bakgrunn av sosial klasse, religion og generasjon. Hver akt spilles ut over en dag.


Den første akten handler om Reisen. Her er klanene separert fra hverandre og spiller ut den siste overnattingen på vei til Tinget. Unntaket er roller som spiller vertskapet, disse spiller i stedet ut den siste kvelden hvor de siste forberedelsene til Tinget skal utføres. Målet med den første akten er å skape tilhørighet til klanene og utforske dynamikken mellom rollene i klanene når de er for seg selv.


Den andre akten handler om Gildet. Gildet avholdes når alle klanene har ankommet Tingvollen. Noen ser igjen gamle venner og uvenner, andre har aldri vært på Tinget før. For de unge er det spennende å møte andre unge fra andre klaner. Bånd av vennskap og kjærlighet bindes, men klanstilhørigheten ligger fremdeles i bunn. For de gamle er tinget en kjærkommen mulighet til drikk og slarv om gamle dager. Men for en del av rollene, både gamle og unge, lurer også uvissheten om utfallet av neste dags Ting som skygge i bakgrunnen.


Under tinget vil det bli lagt stor vekt på å skape en stemningsfull atmosfære, og det vil bli benyttet blant annet folkedans, levende musikk og helstekte dyr for å bidra til dette. Målet med den andre akten er å skape en stemning av å være på Tinget og å utdype relasjonene på tvers av klanstilhørighet.


Den tredje akten handler om selve Tinget. Her skal saker som handler om forholdet på tvers av klaner behandles. Det kan handle om anklager, bryllup eller avtaler. I tillegg skal skatten fastsettes. Det er mange som er på Tinget kun fordi det er et møtepunkt, men noen har ventet på denne dagen med stor spenning. Både anklagere og anklagede får legge frem sine saker, før Tingsigerne avgjør. Målet med den tredje akten er å sette i spill intrigene på tvers av klanene.


I laivens mytiske univers er følelseslivet preget av fire farger: rødt, gult, grønt og blått. I hver av de fire klanene er en av disse fire fargene mer fremtredende for de fleste av rollene. Dette representerer klansmedlemmenes «underliggende stereotype personlighet». Spillerne vil selv være med å utvikle den stereotype underliggende personligheten.


Under laiven vil det bli benyttet en blackbox hvor spillerne kan gå for å diskutere sine dilemma med sine indre følelser. Dette gjøres ved at man plukker ut hvilke av de fire fargene i følelsesspekteret man ønsker å lytte til og fester markører (fjær) på kostymet eller gir dem direkte til spillerne man vil ha med. F.eks kan man diskutere en kjærlighetskonflikt med sine røde og blå følelser. I så fall er det to spillere fra klanen med henholdsvis rød og blå underliggende stereotyp personlighet som i blackboxen spiller ut «stemmer» som representerer ulike deler av karakterens følelsesliv (f.eks emosjonell vs rasjonell).


Spillerne som spiller «stemmer» er ikke i sin vanlige rolle når de gjør dette, og informasjonen som kommer frem er ikke informasjon som rollene deres har. Spillerne har imidlertid informasjonen og kan bruke den til å utvikle dramaet under laiven, f.eks ved å legge til rette for at roller som har intriger med hverandre møtes. Det vil bli gjennomført øvelser i bruken av denne metateknikken før laiven.


Tinget er en low-fantasy laiv satt til Katumia, Ulverytternes venner sitt laiv-univers. For de som kjenner universet kan vi opplyse at settingen er en enklave i Liunaga, nær Redenskog. Dette er den første laiven som finner sted i dette området og det er ingen følgeroller. Laiven passer like godt for nye spillere som for de som er kjent med URV sitt univers.


PRAKTISK

Laiven begynner om kvelden torsdag 12. mai og avsluttes lørdag 14. mai. Det blir afterlaiv på stedet 14. mai og det legges opp til opprydning på formiddagen søndag 15. mai. Pris mellom 300 og 600 kr avhengig av graden av komfort for rollen.

Kostymekravene er enkle, vi benytter "markeringskostymer", det vil si at det viktigste er at kostymet reflekterer rolles status og at den er forskjellig fra vanlige klær. Spillere som ønsker det kan låne kostymer fra arrangørene.

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen