Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Gjennom speilet
Arr. type:
Laiv
Status
Avlyst
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Trøndelag
Sted:
Røros
Ønsket ant. delt:
40
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
24.5.2002
Dato/tid for slutt:
26.5.2002
Varighet:
en helg
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
18
Arrangører:
Sonja Erlenkamp, Håkon Gaut
E-post:
sonjaerlenkamp@hotmail.com, gulla@pvv.org
Hjemmeside:
http://www.pvv.org/~gulla/laiv/speil.html
Org./For./Gruppe:
Kommentar:

21.01.2002 - Avlyst grunnet for få påmeldte

Hva slags laiv er dette?
Settingen:
Laiven foregår i nåtid med en del justinger angående tekniske muligheter. Settingen er den årlige turen som en gjeng kamerater som har kjent hverandre siden skoletida skal ha akkurat som årene før. Det skal bli en hyttetur og gjengen har den gangen bestemt seg for å satse på området rundt Røros. Alt virker som vanlig inntil gjengen kommer til hytta. Når de kommer dit er det som å se inn i et speil. Menneskene de treffer der oppe ser akkurat ut som dem. Hver eneste av dem treffer sin motpart. Etter hvert så skjønner de at de står ovenfor seg selv, men en annen selv som vanligvis lever i en annen dimensjon. Og kanskje oppdager de at den andre ikke er 100% som en selv? Men hva har skjedd? Og ikke minst: hva skal skje videre?

Stemning:
I utgangspunktet har vi tenkt å ha en veldig sammensatt stemning. Selve turen (ja, vi kommer faktisk til å gå til hytta innlaiv) er preget av kos og moro. Men sammentreff med seg selv ved hytta utløser en del forskjellige reaksjoner hos de enkelte. Noen kommer til å oppleve det som tøft å bli konfrontert med seg selv, mens andre tar det som en utfordring og en del vil rett og slett ikke tro på det. Her er det spillernes oppgave å komme med innspill i forveien eller ønsker og forslag hva slags personlig plott de vil ha.

Roller:
Begge gjengene (dvs fra begge dimensjonene) blir vanlige roller. Vi kommer altså til å ha 20 roller som blir spilt av 40 spillere. Dvs to spillere "deler" en rolle. I utgangspunktet ønsker vi å ha en gjeng med "Trønderlaivere" og en gjeng med "Oslolaivere" som skal spille de to gjengene på laiven. Blant annet fordi laiven starter in Trondheim henholdsvis i Oslo for de to gruppene (det er selvfølgelig lov å melde seg på hvis man er fra et annet sted, men da må du drar til Oslo eller henholdsvis Trondheim på egen hånd). Det fører med seg en del praktiske ting. For det første må vi som arrangerer sørge for at vi har like mange kvinner og like mange menn i hver gjeng, sånn at de som spiller samme rolle er av samme kjønn. Påmeldingen blir derfor litt "spesiell" den gangen (for mer informasjon se under avsnitt "påmelding".) I tillegg kommer vi til å jobbe mye med kommunikasjon mellom de to som faktisk skal spille samme rollen sånn at reaksjonene og bakgrunnsinformasjon blir noenlunde lik. Men det blir også noen få ting som er forskjellige? Og så skal jo man jo også kjenne klassekameratene sine.

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen