Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Milorg D19
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Rogaland
Sted:
Jæren
Ønsket ant. delt:
20-25
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
4.3.2005
Dato/tid for slutt:
6.3.2005
Varighet:
En helg
Påmeldingsfrist:
13.12.2004
Betalingsfrist:
12.01.2005
Aldersgrense:
16 år
Arrangører:
Rolf Helge Nilsen, Geir Harald Helgeid
E-post:
fubar@laiv.org
Hjemmeside:
http://fubar.laiv.org
Org./For./Gruppe:
F.U.B.A.R.
Kommentar:

"Det er bitende kaldt og Frank Olav kjenner kulden og fuktigheten sive gjennom papirskoene der han rusler bortover den slapsete grusveien. Han prøver å se likegyldig ut idet han passerer to tyske soldater som står og småprater mens de røyker sigaretter. Noen unge kvinner vinker og smiler til soldatene. Det gjør han trist at nå i fjerde okkupåasjonsåret varmer folket i bygda mer og mer opp for tyskerne. Men ikke alle, mange kjemper fortsatt kampen mot undertrykkerne på forskjellige vis. Senest i går stod det malt H7 på huset hvor bygdas mest prominente NS-mann bor. Frank Olav trasker videre, merker ikke kulden så mye lenger. Det er mer spenst i skrittene hans nå som han nærmer seg målet. Han skimter fjellknausen der den gamle bunkeren ligger gjemt."

Året er 1944, Norge er okkupert av Tyskland. I det skjulte fortsetter motstanden, Milorg bygges opp til tross for stadige tilbakeslag. Ordren fra gruppesjefen lyder: Samtlige mann samles på møtested 4s, Fredag. Originalt møtested "brent".


Laiven kommer til å koste 200.- og 150.- for SLIK medlemmer. Men det forventes tidsriktig kostyme og utstyr.
Påmelding skjer på fubar@madmanmail.com.

(kopier inn i mail og send til oss)
Påmeldingsskjema:

Navn:
Adresse:
Telefon:
Email:
Fødselsdato:
Kan stille med tidsriktig props/utstyr:
Rolleforslag (valgfritt):


REGLER:
Aldersgrensen er 16 år. Deltakere som er under 18 år må ha foresattes underskrift.

Deltakerne plikter å følge arrangørers anvisninger. Arrangører forbeholder seg retten til å bortvise deltagere som ikke lenger anses som egnet til å delta på arrangementet.

Deltakerne plikter å erstatte skader som er påført andre eller andres eiendeler. Arrangører tar ikke ansvar for tap eller skader under arrangementet.

Alkohol og andre rusmidler er forbudt under hele arrangementets varighet Norsk lov gjelder forøvrig under hele arrangementet.

(Deltakerne plikter å underskrive på at disse reglene er gjennomleste og godtatt før laivstart.)

F.U.B.A.R. ved/
fubar@laiv.org
Rolf Helge Nilsen
Geir Harald Helgeid

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen