Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Jakten fortsetter
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
På denne laiven skal vi utforske forskjellige deler av Veiskilleverdenen sett gjennom øynene til de Althéiske yrkesmillitære.
Fylke:
Oslo
Sted:
Sandbakken/Blåhaug
Ønsket ant. delt:
Ca. 20
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
20.11.2010
Dato/tid for slutt:
21.11.2010
Varighet:
15 timer
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
Arrangører:
Hans Olai Martinsen, Kjetil Austvoll, Kristian Spilhaug
E-post:
jakten@rollespill.no
Hjemmeside:
http://veiskillewiki.laiv.org/Jakten_fortsetter
Org./For./Gruppe:
Veiskille
Kommentar:

Mål:

Vi vil:
* brenne bål og drikke irka
* videreutvikle Althéa, spesielt Sha-standen
* videreutvikle Althéas militære
* skape en arena der Veiskilleansvarlige og andre kan introdusere nye og gamle ting de ønsker at skal ut i spill
* legge til rette for å spille ut flere tråder i Veiskille

Vaskelapp:

Utgangspunktet for laiven er at en gruppe althéere som har vært stasjonert forskjellige steder i verden samles for å utveksle erfaringer, fortelle historier, synge sanger, diskutere små og store problemstillinger og ta noen avgjørelser som vil få konsekvenser for hva som skjer fremover i verden. Hvor store og synlige disse konsekvensene blir er det laiven som bestemmer.

Det er ikke meningen at dette skal være en ren "pratelaiv". Det vil garantert bli mye snakk rundt bålet, men vi legger også opp til fysisk spill, positive og negative konfrontasjoner og elementer av magi og overnaturlige ting. Rollene som samles er ikke bare folk som prater, men som tar avgjørelser og følger dem opp. De avgjørelsene som blir tatt i løpet av laiven vil altså få direkte konsekvenser for hva som skjer fremover, i og utenfor Althéa, på personlige plan og også sett i verdenssammenheng.

På laiven vil historier og observasjon av andres kultur være viktige elementer. Men vi vil også ha følelsesmessige levende roller som elsker og hater, irriterer seg og gleder seg over andre og annet. Relasjoner til andre roller og meninger om alt mellom himmel og jord er viktige deler av spillet.

Altså:
* Ikke bare prat, men også rollespill, fysisk og mentalt
* Ikke bare mikro til makro, men også ren makro
* Ikke bare politikk, men også personlig, magi, metafysikk og lek

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen