Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Darkhill Mansion Hotel: 1. spill
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Sted:
Ønsket ant. delt:
40
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
28.3.1999
Dato/tid for slutt:
31.3.1999
Varighet:
4 dager
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
Arrangører:
Maja Lunde, Thomas A. Nes
E-post:
majal@student.sv.uio.no, tan@c2i.net
Hjemmeside:
http://darkhill.laiv.org
Org./For./Gruppe:
Kommentar:

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen