Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Tapt i Tåke
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
Rand: Hjemkomsten
"One-liner":
Fylke:
Vestland
Sted:
Fanahytten på Totland, utenfor Bergen
Ønsket ant. delt:
40
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
9.9.2004
Dato/tid for slutt:
12.9.2004
Varighet:
3 dager
Påmeldingsfrist:
01.06.2004
Betalingsfrist:
01.06.2004
Aldersgrense:
Ingen
Arrangører:
Therese Eide, Thone Heidi Hevrøy, Sunniva Halvorsen
E-post:
taptlaiv@start.no, theresegeide@yahoo.co.uk, morjana@goddessmail.com
Hjemmeside:
http://home.no.net/taptlaiv
Org./For./Gruppe:
Kommentar:

?Tåken tyknet til. Nå så hun knapt trærne som lente seg inn over stien. Forvridde, gamle trær hun ikke kunne huske å ha sett før. Verden var blitt så fremmed. Det ble stadig kaldere, og hun visste ikke hvor hun var, men hun fortsatte å gå. Snart måtte hun komme ut av skogen, snart ville hun være hjemme. Hjemme i varmen hos mor. Det kjentes så lenge siden, ansiktet til moren forsvant når hun forsøkte tenke på henne. Bare det ikke hadde vært så kaldt. Bare hun ikke hadde vært så sliten. Bare de fæle stemmene ville slutte å hviske i skogen. Hun gråt ikke lenger, og var for trøtt til å løpe, og hun var så veldig, veldig kald. Hun forsøkte synge, men husket ingen sanger. Bare hun kunne fått litt varme. Det var så kaldt.?Det er ti år siden Imperiets uovervinnelige soldater slo ned opprøret blant stammefolkene i vest. Ut til Rikets fjerneste ytterkant, til Sivilisasjonens skygge, reiser nå et følge av Imperiets beste menn og kvinner, for å undertegne den endelige fredsavtalen, levere tilbake gisler, og opprette fastere forbindelser med disse modige, edle, men akk så uopplyste menneskene.

Imperiets utsendinger møter uventede vansker ute i de forblåste vestlige provinsene. Forventningene for reisen er mange. Ungdommer som ble tatt som gisler da de var barn, og oppdratt til gode borgere av Imperiet i hovedstaden, den evige by; Capitol, skal vende hjem, og følelsene er blandede. Ektefødte borgere av Imperiet møter en helt fremmed verden; disse folkene som burde glede seg over å få bragt sivilisasjonens lys ut til seg, er slettes ikke så takknemlige som de burde være.

Også blant Vestens Stammefolk settes mange følelser i sving når deres unge frender vender tilbake, sammen med Imperiets utsendinger. Sårene fra Det store opprøret er grodd, men fremdeles er arrene der. Bitterhet og mistenksomhet hører den tapende part til, og mange gåter er fremdeles uløste. Tapet var uventet. Noe galt skjedde den gangen. Folk er raske til å fordele skylden, og splid sås der samhold burde herske, men frykt blir aldri en vane.


Dette kal være en low-fantasy laiv, men med ?åndelige? elementer. Vi ønsker spill rundt kulturkonflikter, maktkamp og familierelasjoner. Send oss mail med rolleønsker så snart som mulig. Vi ønsker å gjøre alle roller til spennende roller, og trenger for eksempel høvdinger, imperiesoldater, sivilisasjonsbyggere, sjamaner og gisler. +++

Annen info: Pris kr 200, innbetales til kontonr. 0539.2717805, ved RAND, Thone Heidi Hevrøy Rognstad

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen