Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Egron II
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
Teknokratene vs. Gamlefolk, Ghostlaiv II
"One-liner":
Fylke:
Sted:
Juventes hytte Lyngbråten i Bymarka ved Trondheim
Ønsket ant. delt:
Faktisk ant. delt:
rundt 50
Dato/tid for start:
1.1996
Dato/tid for slutt:
Varighet:
3 dager?
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
Arrangører:
Solveig Malvik, Camilla Eidem, Sakari Jäntti, Helle Buvik
E-post:
Hjemmeside:
Org./For./Gruppe:
Kommentar:

Setting: landet Egron.

Handlingen var i en fremtid hvor all skog var så å si utryddet. Hytten lå på et hemmelig sted i den siste og relativt store skogen som stod igjen. I denne skogen levde de som ikke ville ta del i samfunnets utvikling og som mente at en ikke måtte miste båndet til naturen. De forkastet alt moderne og levde som folk i middelalderen. Her på denne hytten var det samlet sammen folk som skulle planlegge hav du kunne gjøre for å unngå at denne skogen ikke skulle forsvinne. (Jeg må kanskje understreke har at gamelfolket levde et ulovelig liv utenfor det teknokratiske samfunn) Siden skogen var såpass stor ble det sendt inn en liten gruppe på ekspedisjon som hadde som oppdrag å arrestere eller drepe alle de fant av gammelfolket. Også skogens tre sjeler, tre fauner kom til møtet. Jeg vet ikke så veldig mye om hva som skjedde fordi jeg kom sent første kvelden og måtte dra tidlig neste morgen. Jeg tror technokratene som spilte vennlige til å begynne med reiste seg midt på natten å begynte å skyte på alle og enhver. Disse b
le overvunnet av de to andre faunene som var igjen etter jeg hadde dratt. Tilslutt ble det manet frem en ånd som skulle hjelpe gammelfolket å beskytte skogen for al fremtid. Store offer ble gjort. - Men så viste det seg at ånden var en maktsyk demon som drepte temmelig mange før han også ble tatt knekken på. På oppsumeringen ble det avslørt at technokratenes reserve plan dersom ekspedisjonen deres mislyktes var å bombe skogen slok at den ble redusert til et radioaktivt øde landskap. So much for the good guys.

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen