Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Eksamen, sosiologi grunnfag
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Oslo
Sted:
Universitetet i Oslo
Ønsket ant. delt:
10
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
17.4.2002
Dato/tid for slutt:
17.4.2002
Varighet:
Fire timer
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
Arrangører:
Helge Hiram Jensen, Geir-Tore Brenne
E-post:
helgehj@student sv.uio.no, geirtbr@student.sv.uio.no
Hjemmeside:
Org./For./Gruppe:
Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi (UiO)
Kommentar:

"Under eksamen og eksaminasjon blir forbindelsen mellom makt og kunnskap aller tydeligst."
- Michel Foucult: Disiplin og straff

"Eksamen, sosiologi grunnfag" er en eksperimentell politisk laiv, i tradisjonen fra frigjørende pedagogikk (Friere), frigjørende interaktivt drama (Dogme 99). Denne laiven er en simulering av en eksamenssituasjon. Den skal ikke bare fungere som en faglig øvelse, men samtidig som en praktisk. Ekamensangst handler om mangel på kontroll over egen arbeidssituasjon. Man blir fremmed for den virksomheten man selv tar del i. Målet med denne laiven er å skape trygghet i forhold til situasjonen ved å leke den, før det braker løs for alvor. Eksamen er nemlig et sosialt maktspill som finner sted i en konkret scene (lesesalen), med en viss dramaturgi (tildeling av kandidatnummer etc.). Denne laiven er en generalprøve.

Vi ønsker å skape en Katarsis i den dialektiske spenningen mellom Turku-skolens Innlevelse, og Brecht-skolens Fremmedgjørelse. Arbeid som ikke er fremmedgjort, er (om vi skal tro Marx) en "syntese" mellom den spontane innlevelsen og den reflekterte fremmedgjøringen. Laiv er en praksis som kan utøves nettopp i denne spenningen.

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen