Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Pax Romana
Arr. type:
Laiv
Status
Avlyst
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Viken
Sted:
Fredrikstad, Fredrik II vgs avdeling Christianslund blokk E
Ønsket ant. delt:
20-30
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
1.4.2005
Dato/tid for slutt:
2.4.2005
Varighet:
2 dager
Påmeldingsfrist:
15.01.2005
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
16 (helst eldre)
Arrangører:
Karl Kristian Kirchhoff, Daniel Lautin Jackson
E-post:
roma@inkvisisjonen.com
Hjemmeside:
http://www.pax-romana.tk
Org./For./Gruppe:
Engangsforetak
Kommentar:

Pax Romanus er en laiv satt i romertidens Roma. Laiven utspiller seg på en fest på palasset. Det forventes at keiseren skal utnevne en etterfølger, da alle de som ellers ville arvet ham har falt bort og alle faksjoner har presset sterkt på for at en etterfølger skal utnevnes fortest mulig. De fleste som føler de burde ha noe å si om hvem av dem som utpekes til etterfølger er til stede, samt deres venner.

Dette er ment til å være en laiv full av plotting/politisk aktivitet. Da det hele skjer på palasset er vold ute av bildet. Å utøve vold med livvaktene til keiseren tilstede er praktisk talt umulig uten å bli arrestert. Derfor må man vinne frem ved hjelp av sine egne evner til å tenke strategisk og politisk og ved hjelp av sine egne evner til å snakke for seg.

Det er i utganspunktet ingen spillmekanismer, ingen stats eller lignende. Alt man får er en detaljert bakgrunnshistorie. Det er med andre ord ikke noe "system" annet enn det som måtte finnes i Roma.

3 typer roller trengs.

1. - De som regner seg selv som svært viktige, og som har sentrale roller i så godt som alle plots. Mange av disse føler de har en sjanse til å bli den neste Imperator. Laivere som ønsker å spille disse rollene bør være erfarne og bør være forberedt på å holde oversikt over mye plotting og informasjon. Det kreves også at man har en viss kunnskap om Roma og romertiden.

2. - De mindre viktige rollene. Disse har gjerne mer interesse for sine egne "sosiale" plots enn for det store politiske spillet og er på festen enten fordi de har en stilling som tilsier at de burde være der eller fordi de har venner blant de litt høyere oppe. Disse laiverne kommer til å ha nok å gjøre, men trenger naturligvis ikke ha så mye kunnskap om Roma eller så mye oversikt som som de som spiller i kategori nr 1.

3. - Tjenere, slaver, kjøkkenpersonale, vakter, dansere osv. Dette er roller som er viktige for spillets gang, men som naturligvis (sannsynligvis) ikke har så stor innvirkning på det politiske spillet. Personer i disse rollene kan selvfølgelig finne ut urovekkende mye bare ved å servere drikke til gjestene og høre etter. Alle ILer kommer til å være slaver. Slik kan de holde oversikt samtidig som de ikke forstyrrer spillet. De i denne kategorien slipper inn for halv pris.

Da det hele er en romersk fest, vil det sentrere rundt en middag med underholdning. Romerske retter vil bli servert, og dermed kommer også prisen litt høyt opp - selvom vi selvfølgelig kommer til å prøve å holde den nede.

Det er også planlagt at man skal holde seg til rolle hele tiden. Det vil si ingen offlaiving unntatt i nødstilfeller (brems eller stopp). Om man lurer på navnet til noen så får man enten spørre dem rett ut, eller spørre en slave (IL). Om man skal på do, og lurer på hvor dassen er så spør man en slave om han kan vise veien. Om man trenger å ta en telefon, så kan man spørre en slave om han kan finne en budbringer.
Slik klarer man å holde stemningen.

De som kunne vært interessert i en slik laiv kan maile oss på roma@inkvisisjonen.com for mer informasjon.

Påmeldingsfrist og betalingsfrist er ikke sikre.

En liten utvidelse til alle interesserte:
Setting: Keiserens palass, Roma. Under(den fiktive) keiser Caesar Valerius Iberius. (Etter Julius sitt uhell med knivene tok IKKE Augustus over, men keiser Lucius Statius Magnus (den nåværende keisers olderfar))
Etter Lucius Statius har vi laget et omfattende familietre som ender i dagens nåverende Gens (storfamilier): Valerius (keiserfamilien), Velvius (befinner seg mest i Iberia og er har keiserens stefar som Pater Familias), Statius (mektive folk med fingrer langt inn i rettsapparatet), Umbrenius (Romas mektigste familie etter Valerius (noen sier mektigere) og store innefor det meste), Diogetes (gresk utspring, med merkelige forbindelser) og til slutt Panaetius (med den merkverdige Caesar Panaetius "Felix" som ung leder)
Disse familiene vil utgjøre spillergruppe 1.

I tillegg har vi besøkende statsmenn, venner og bekjente. Alle disse ligger i gruppe 2, da de ikke kjenne det sentrale roms intriger så godt.

Også slavene da, som vil være usynlige ører og samtidig hjelpe til med at mat og drikke er hvor gjestene trenger det.

Plot: Har fått en del henvendelser her. Det er et hovedplot: Hvem vil keiseren utpeke som arving, da han selv ikke har noen gjenlevende sønn?
I tillegg til dette finnes det masse annet "snask" som Religiøse, Militære, økonomiske, sosiale (osv osv) plot, som alle går i hverandre og hovedplotet. Jo høyere spillergruppe, jo mer å huske.

Roller: For øyeblikket skrives rollene, og vi håper å få dem alle ferdige til romjula med sine egne plot. Send gjerne inn spillerprofil og ønsker til oss om du ønsker en mer spesialisert rolle. vi må også si at jo tidligere vi hører fra deg/dere, jo bedre er sjansen for gode roller, da de går først.

Vi håper også å opprette en egen nettside snart, som gjør det enklere å oppnå kontakt. Intill videre, send alt til e-mailen vår.

Vi har nå lagt frem familietreet på nett, og alle interesserte bør ta en titt på www.pax-romana.tk

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen