Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Porsgrund fra blomst til by
Arr. type:
Laiv
Status
Ukjent
Alias:
Håøya 2004
"One-liner":
Fylke:
Telemark
Sted:
Håøya, Grenland
Ønsket ant. delt:
80-100 hvor 120 er absolutt maks
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
29.7.2004
Dato/tid for slutt:
1.8.2004
Varighet:
4 dager
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
16
Arrangører:
Erlend Arntsen, Magne Løberg
E-post:
jump@home.no
Hjemmeside:
Org./For./Gruppe:
GSRF
Kommentar:

Året er 1665 og Europa ligger i ruiner etter den harde 30- årskrigen. Folk rundt om jobber for å bygge opp sine byer og hjemland.

Kong Frederik 3. har innført enevoldsregime i Danmark- Norge, og med det fratatt kirken og adelen mye av den makt de tidligere har nytt godt av. Skattene er skyhøye for bøndene, mens de aller fleste handelsmenn slipper unna.

Elven som fører opp fra Frierfjorden i Bratsberg Amt til den store kjøpestaden Skien har blitt tilstoppet av sagflis fra de tallrike sagene langs elven, så lasteskip kan ikke lenger legge til kaiene der. Sagbrukerne har da valget mellom å frakte tømmer til lasteskipene lenger nede langs elven, via en dårlig utbygget landevei, eller på lektere. Dette blir naturligvis meget dyrt for sagbrukerne, så de velger heller like godt å flytte sagene i sin helhet lenger nedover elven. Dette liker ikke Skiens handelsstand som vil tape store penger på flyttingen. Med flyttingen av tømmerhandel, ble tollboden også flyttet.

Det faktum at man nå hadde en tollbod for et hovedtolldistrikt uten engang å ha et ladested, var noe Kong Frederik ikke kunne godta, og et forslag om å gi bystatus til Bratsberg Amts nye handelssentrum Porsgrund ble reist, til Skiensborgernes store fortvilelse.

For å avgjøre dette viktige spørsmålet vil det holdes et ting, hvor Amtmannen, Embedsmenn og de Geistlige er representert.

Porsgrunds innbyggere vil i sammenheng med denne store begivenheten holde festdager for å promotere sin sak blandt borgerskapet i Bratsberg og omegn.

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen