Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Knutepunkt
Arr. type:
Laivrelatert aktivitet
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Viken
Sted:
Viubråtan
Ønsket ant. delt:
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
24.2.2005
Dato/tid for slutt:
27.2.2005
Varighet:
torsdag til søndag
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
Arrangører:
Margrete Raaum, Anne Isene, Ingrid Storrø, Hanne Grasmo, Ragnhild Hutchison, Jared Elgvin, Irene Tanke
E-post:
knutepunkt@laiv.org
Hjemmeside:
http://knutepunkt.laiv.org
Org./For./Gruppe:
Knutepunkt
Kommentar:

Feeling a bit feverish? Your larp organs bubbling and itching? Check in with us and we'll make you feel better! Promise...

Ah, you've been diagnosed with Knutepunkt Syndrome, you say? There, there, take your pill. The one that says M(mmmmmm). On the left. Yum.


Knutepunkt er en årlig nordisk laiv-kongress, som arrangeres i de forskjellige nordiske landene etter tur. Det er 9. gangen nå, tredje gangen i Oslo.

For mer informasjon, sjekk ut hjemmesiden vår.

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen