Forfatter(e): Irene Solberg
E-post:
Kilde: E-post (a. 26.12.1999) fra Eirik Fatland og Irene Solberg
Utgitt:
Sist endret: 25.01.2002
Forfatteren(es) krav til evt. gjenbruk av materialet nedenfor:
Kontakt forfatteren(e) om tillatelse

OBS! Husk alltid å oppgi forfatter og kilde når du gjenbruker materiale. Bruker du materiale fra denne websiden, er kilde: Skattk@mmeret.
Info: Vel, et mål i seg selv var å konstruere et vindu til en fargerik og sterk epoke i Euopas historie. Høymiddelalder på de Britiske øyer har vært forbilde for en rekke "fantasy-verdener" i både laiv-litteratur og film opp gjennom tidene. Men under den historiske researchen fikk vi bekreftet en (blasfemisk) mistanke vi har hatt lenge, nemlig at virkeligheten overgikk selv Tolkiens mest fantastiske påfunn.
Stikkord: kompendium, middelalder, adel, regler
Tittel: Adelskompendiet til Amaranth I : NataN    Simulations
    "Our imagination is not limited to the visual mode. We not only visualise; we hold imaginary conversations, take imaginary journeys and perform imaginary actions. These are all simulations, imitations in the absence of relevant stimulation of some part of the behaviour that might occur in various situations. Games have been used to simulate various properties of economic, political and social situations. Just as war games played on game boards or computers or in the actual field may demonstrate potential consequences of various strategies, so also our imagining may bring us into contact with possible consequences of our own actions. But just as military simulations may be imperfect because they fail to incorporate important variables in a combat situation, our imaginings will also be fallible because they involve not real contingencies but only our own partial re-creations of them."
- Catania
  Amaranth I : NataN

  Adelskompendium

  Publisert på trykk : Mai 1999, Oslo
  Publisert på web : Januar 2000, Oslo
  Copyright © 1999 Irene Solberg

  Innledning

  Så, hva vil vi med denne laiven? Hva er hovedbudskapet i Amaranth I og hva, hvor, hvem eller hvorfor er Natan?

  Vel, et mål i seg selv var å konstruere et vindu til en fargerik og sterk epoke i Euopas historie. Høymiddelalder på de Britiske øyer har vært forbilde for en rekke "fantasy-verdener" i både laiv-litteratur og film opp gjennom tidene. Men under den historiske researchen fikk vi bekreftet en (blasfemisk) mistanke vi har hatt lenge, nemlig at virkeligheten overgikk selv Tolkiens mest fantastiske påfunn. Og denne virkeligheten vil vi gjerne gi dere små smaksprøver av, slik at dere forhåpentlig blir motiverte og fordyper dere i deler av stoffet på egenhånd. Semi-pelagianisme, John Wyclif og tilløp til bondeopprør, saftig hoffsladder, myteomspunne slag, innenriksøkonomi under ullblokaden, ridderordener på øyene i Middelhavet, Ottomansk innmarsj i øst, Keltiske tradisjoner og kongetittelen over Tara, maktspillet mellom Irske Lorder, Skottlands konge og de fransktalende Engelske kongene... Om dere fatter interesse for dette, har vi nådd et av målene våre.

  Men dette er en laiv, ikke en historisk blåkopi-reenactment. Og hovedtemaet for laiven vår er i utgangspunktet tenkt å være overlevelse. Dødsangst og livslyst under noe som for karakterene er høyst uvante forhold. Å se slutten i hvitøyet kan gi ulike utslag avhengig av din karakters personlighet. Alt fra hard egoisme, til krampaktig tro på døende tradisjoner, oppofrelse overfor barna sine, og paniske forsøk på å rekke alt før man dør er mulige varianter. Vi ønsker å se mye spill på dette, og har forhåpentlig gitt dere en del å ta fatt i fra rollebakgrunnene. Så vær modige, og vis oss hvor heltemodig , feigt og irrasjonelt mennesker kan oppføre seg i en ekstrem situasjon! Utfordringen og veien dere går tilbakelegges gjennom relasjonene mellom rollene og i følelsene dere vekker hos hverandre mer enn gjennom den fysiske skogsturen fra punkt A til B. Håper vi.

  Hva vi ønsker av spillerne

  I tre uker har familien Amaranth og deres trofaste tjenere vært på flukt fra pest, fanatiske munker, hekseforfølgelser og Irer som egges til strid etter Skotlands frigjørelse fra England. Familiemedlemmene har mange konflikter på gang seg i mellom,og stridigheter, avsløringer, manipulering og følelsesmessige utbrudd vil utvilsomt forekomme.

  Men for øyeblikket står dere på kanten av stupet, og Døden står rett bak dere, klar til å dytte dere over kanten i et ubevoktet øyeblikk. Deres hovedmål er å overleve, og dette vil dere ikke klare hvis dere ikke holder sammen. Det finnes ingen i verden dere kan stole på så sant dere ikke klarer å komme dere frem til normale, vennligsinnede mennesker. Inntil da er dere nødt til å slepe dere videre i samlet flokk. Den som på egenhånd våger seg bort fra grupperingen, kan ikke regne med å overleve...

  Velkommen på laiv!

  Og hva Natan gjelder så kan du jo fortsette å lure;-)


  Familien Amaranth


  Familiehistorie

  Bestefar Nicolaeus Amaranth døde i MCCCXLII. Før han giftet seg til gods og tittel i Irland, hadde han skapt seg en formue på ullhandel og eget spinnerimottak i Bretagne. Dette spinneriet ble solgt i MCCCXXVI, antakelig fordi det var for vanskelig å administrere det fra Irland. Ingen husker hvor han egentlig kom fra, men han vokste trolig opp i England og /eller Frankrike. Hans far kom trolig lenger østfra, for Nicolaeus hadde arvet et gammelt ikon av en madonna malt med Østkirkens penselføring.

  Brylluppet mellom Annabelle og Nicolaeus Amaranth i MCCCIX. I bakgrunnen lengst til venstre står den fanatiske Franciskaneren Laurentius, som i MCCCXII møtte døden på bålet etter at hans fortid som tempelridder kom Hans Hellighet for øret. Onde tunger vil imidlertid ha det til at den gode Laurentius hadde et litt for godt øye til en mektig-ikke navngitt- kardinals franske venninne.

  Bestefars hustru, Annabelle, tilhørte en av de gamle irske kongsslektene. Denne slekten lot henne disponere et stort gods syd i landet, godset som senere har gått under navnet Amaranth-borgen. Annabelle og Nicolaeus elsket hverandre høyt, og i MCCCX fikk de barna Thomas og Morgana med bare 11 måneders mellomrom.

  Barnefødslene tok imidlertid hardt på Annabelle, og hun døde et par år senere. Nicolaeus var godt likt av slekten hennes, han hadde mange talenter og var en usedvanlig dyktig handelsmann og lensherre. Han fikk derfor forvaltningsrett til godset til sin død. Etter føydalloven kan kvinner arve et len, forutsatt at de har en formynder som kan ta seg av det intill de gifter seg. Om Amaranth-borgen hadde vært omfattet av føydalloven ville alt vært i skjønneste orden, og Thomas kunne arvet rubbel og bit etter sin mor. Godset hadde imidlertid aldri vært i hennes eie, og slekten hennes hadde blitt en smule mer etnisk bevisst etter feidene med Englenderne. De hadde nå gått tilbake til Keltisk lov, der mann arver mann i rette nedadstigende linjer. De krevde å få godset tilbake. Kravene kulminerte i MCCCXXV, da den 15 år gamle Morgana erklærte at hun tok imot frieriet fra sin fetter på morssiden, en Greve med arverett til godset. Slik reddet hun barndomshjemmet sitt, og sørget for en utvilsom arverett for sine barn.

  Familien

  I tiden like før bryllupet besluttet Thomas å reise til London. Senere begynte han på studier ved Oxford, det ene studiet etter det andre (det er uvisst om han noen gang fullførte noen av dem, men han har ihvertfall en BRED utdannelse...),og var nært assosiert til hoffet. Han fikk siden en fast stilling ved hoffet, og har bodd vekselvis i England og hjemme på borgen de siste 25 årene. Før flukten hadde han vært hjemme et helt år, og det har vært uvanlig lenge.

  Etter bryllupet med greven fødte Morgana sine 6 barn i tur og orden. Patrick (25) var den første, og hennes ubestridte yndling. Den unge moren og den lyshårede pjokken holdt seg mye til hverandre, selv etter at de andre barna ble født. En omreisende kunstner fikk se dem kaste ball sammen i rosenhagen, mens morgenlyset flomet i de gylne lokkene deres. Hans første innskytelse var å falle til bakken i ærefrykt for den Himmelske åpenbaringen av kjærlighet. Så gjenkjente han den unge Borgfruen Morgana, og tryglet henne om å sitte modell for et Madonna-ikon med den unge Patrick på fanget. Men Morgana nektet bestemt, og gjorde kunstneren oppmerksom på alle pliktene hun hadde. Kunstneren ble merkelig lettet over svaret, og innså med ett at den kjærligheten han hadde sett i et glimt ikke var mulig å fange på en treplate, for den var ikke av denne verden. Og gloriene som omsluttet de to var heller ikke hans Guds verk. Takknemlig gikk han derifra, og bevarte minnet om mor-gudinnen i sitt hjerte.

  Patrick vokste opp under Morganas vinger, og dro til London som 16 åring etter å ha hørt om det store sjøslaget ved Sluys (MCCCXL). Thomas har fortalt at det har gått svært vel for Patrick ved hoffet, men Patrick selv hørte ingen noe ifra på 8 år før han plutselig vendte hjem igjen sammen med Thomar og Elsie for et år siden. Gwendolyn (23) er det nesteldste barnet til Morgana og Greven. Fra og med henne er alle Morganas barn ammet av gode snille Eleonora O'Connor(45), ammen barna bare kaller "Lattie." Ingen kjenner helgenlegendene og salmene bedre enn Gwendolyn, og hun har vis en viss interesse for Kristen-mystisisme. Den svermeriske Gwendolyn har hatt en rekke beilere opp igjennom tidene, og lillebror Jonatan(16) har ved flere anledninger sluppet Wilhelms (Jegermesteren, 35 år) blodhunder løs på trubadurene som har kommet for å synge under vinduet hennes. Gwendolyns rom var alltid fyllt av 1000 dufter fra friske og tørkede blomster, påbegynte silkebroderier og utallige små kjærlighetsbrev hun lot slenge rundt. Men til tross for de begeistrede beilerne og at hun alt er 23 år gammel: Gwendolyn har aldri vist spesiell interesse for noen mann.

  Wilma (21)og Robin (21) er tvillinger, og har et sterkt bånd mellom seg. Selv om Wilma kan være sammen med Wilhelm på jakt hele dagen og oppføre seg som en total bajas... om kvelden setter hun setter seg alltid rolig ned sammen med Robin i en egen liten stennisje de har funnet seg, og snakker om hva hun har opplevd i løpet av dagen. Jonatan har selvsagt funnet ut at han kan tyvlytte fra tjenerrommet p¨å den andre siden av nisjen, men han våger ikke fortelle noen hva de to snakker om når de hvisker og tisker. Gjør han det, vet han av erfaring at Wilma denger ham gul og blå og kaster ham i brønnen selv om det er midt på vinteren...Det var den gangen han røpet hemmeligheten om at Wilma hadde skutt en hjort med to hjerter! Robin er derimot roligere, og holdt alltid blondekragene sine rene og bukseknærne hele selv som barn. I de periodene der Wilhelm har vært og besøkt familien sin hjemme, har Wilma gått iblant forsøkt å dra med seg Robin på jakt. Men det ender som regel med at de tilbringer dagen i biblioteket, til Wilma går lei, og så drar hun ut og rir alene.

  Marion(18) er vakker og blåøyd, og kan per definisjon aldri gjøre noe galt...med vilje. For akk-pikebarnet synger jo som en engel, og har slike høyverdige rene tanker (sa huslæreren hennes, før Jonatan puttet en giftpadde i hatten hans og skremte ham bort fra yndlingssøsteren for godt). For et år siden kom altså Thomas hjem, med Patrick og sin (uekte) datter Elsie (24) i følge. Alle vet at Elsie kommer fra enkle kår, det har Morgana sørget for, og Elsie oppfører seg som en tjenestejente. Elsie fikk øyeblikkelig god kontakt med kammerpiken Rebecca, en forsagt liten sjel som døde under tragiske omstendigheter i barsel den natten Greven ble brent. Elsie tok seg av guttebarnet som nå er en måned gammel, og Lattie ammer det velvillig.

  For 1 mnd. siden skjedde det store omveltninger i familiens tilværelse, da greven ble lynsjet og brent som heksemester av en lynsjemobb med ignorante bondetamper. Siden skjedde alt veldig fort, og familien Amaranth, med de trofaste tjenerne Wilhelm og Lattie, samt barnet, flyktet i hui og hast fra mobben en natt for tre uker siden.  Amaranth-borgen etter bøndenes rasering av rosenhagen  Verden


  Språk

  Ved hoffet tales det kun fransk, og det er selvsagt også moten blant den snobbete adelen. Irske jarler og kongsslekter med kanskje Nord-Europa blådeste blod lever som fattige bønder, og snakker Irsk. De lærde både skriver og disputerer på Latin, men en del foretaksomme Oxford-studenter har de siste årene funnet tilbake til gamle greske originaltekster. Arabisk er et nyttig språk å ha kjennskap til, særlig om man interesserer seg for astronomi, legekunst og alkymi. Amaranth-barna er svært godt utdannet, de snakker både fransk og irsk flytende, og kan skrive både fransk og latin. I praksis betyr dette at dere kan snakke med både bønder og konversere adelen på norsk uten tåpelig aksent, og ved behov skrive brev. Brevene bør i såfall skrives på et litt gammelmodig språk og tallene med romertall. Du vil da ha skrevet et brev som kan forstås av lærde mennesker over hele den kristne verden, foruten en god del arabiske handelsmenn. Kjærlighetsdikt og ballader skriver man gjerne på fransk (lyriske skildringer på norsk)...


Romertall
M=1000MCCCL1350
C=100MCMLXXIII1973
L=50MCCCXIX1319
X=10IX9
V=5VI6
I=1MCMXCIX1999

  Clemet VI

  Paven i Roma heter på denne tiden Clemet VI. I motsetning til sine forgjengere, som gjerne ble kanonisert for sin ydmykhet, er Clemet svært glad i materiell velstand. Han eier flere palasser og holder et stort og kostbart hoff. Paven har uttrykt en viss bekymring over stridighetene mellom England og Frankrike, men de turbulente forholdene i Lombardia (vindistriktet hvor Vatikantets vinleverandør befinner seg) krever for øyeblikket Hans Hellighets udelte oppmerksomhet. "Den for.... Krigen kommer til å vare i hundre år !", skal han ha uttalt ved en fuktig anledning. Og Pavens ord er Lov.

    "Jeg tror jeg skal gå i kloster snart... skal bare fullføre det episke feltstudiet 'Soft sheets and hard men' først."
(Irene)

  Det engelske kongehuset, hoffsladder og krigen mot franskmennene.

  De engelske konger er av huset Anjou, og Edward III er regent. Thomas Amaranth kom til hoffet i MCCCXXVI, mens Edward II fremdeles lå og slang på tronen. Den gamle kongen var det få som hadde mye pent å si om. En konge som var mer opptatt av grøftegraving og taktekking enn heroiske slag vant liten respekt hos de mektige baronene. Og da han attpåtil fikk brakt sin fosterbror, Pierce Gaveston, tilbake til hoffet etter sin fars død, var skandalen et faktum. Det var en velkjent sak at Pierce var grunnen til Edwards manglende interesse for sin kone Isabella. Velmenende, bekymrede adelsmenn fikk Pierce drept, og kongen sturet en hel vinter før han fant seg to nye elskere. Hans nye favoritter var Hugh le Spencer og hans slibrige sønn. Nå hadde Isabella fått nok, og tok sin sønn Edward og reiste til sin landsforviste elsker.

  In MCCCXXVI she returned with her lover, Roger Mortimer, earl of March, and forced the king to abdicate in favor of his son. The Spencers were executed and Edward was imprisoned in Burkley Castle in Gloucestershire, there to be hideously killed by a red-hot spit thrust into his entrails."  Edward III, konge over England fra MCCCXXVII.

  På denne tiden oppholdt Thomas Amaranth seg endel ved hoffet, uten at det gikk nevneverdig ut over studiene ved Oxford. Thomas var allerede dengang en betrodd rådgiver/astronom/halvstudert lege, og han opptrådte visstnok svært så aktivt som Den gamle dronningens (Isabella) støttespiller.

  I MCCCXXVII ble 15-årige Edward III kronet til konge. I MCCCXXVIII giftet han seg med søte Philippa, og i MCCCXXX fikk han Roger Mortimer hengt og mamma sendt i kloster. Samme året fødte Philippa en sønn, Edward, og hun ble kronet til dronning. Edward (nå 20) hadde alt som 16-åring blitt slått til ridder på slagmarken, og gikk under tilnavnet "the Black Prince".

  Prinsen danner midtpunktet i et miljø av unge ambisiøse adelsmenn, med svært ridderlige idealer og en enorm fascinasjon for taktisk krigføring og nye militære opfinnelser. De følger bla. utviklingen av kanoner med stor interesse, og sørger ellers for å holde seg i god form og kampklare til enhver tid. Det er ikke få pikehjerter i Londons gater som har smeltet når denne flokken av unge adelsmenn har sprengridd gjennom gatene i tidlige morgentimer for å rekke den selvpålagte morgeneksersisen på Ashby! Patrick Amaranth er en sentral person i dette miljøet, og han kjempet ved prinsens side ved Crecy. Dette var et av de viktigeste slagene i den eivnnelige krigen mot franskmennene.

  En oppsummering av Edward IIIs resultater i Frankrike. Akkurat nå utkjempes slagene som resulterer i at Frankrike måavstå disse områdene.FelttogettilCrecy og videre til Calais er avmerket.


  Fra slaget ved Crecy, MCCCXLVI:

  "The english troops formed up on a hillside near Crecy with their archers in the forefront, and waited. The French, too, would have been well advised to wait; but their mounted knights, sure of the numerical and tactical superiority, charged so recklessly that they ran down many of their own archers. They were met by a hail of arrows from the long-bows of England. Behind the archers, the knights on foot had simply to wait for the already over-taxed fall to come within reach. One young man who distinguished himself in the hand-to-hand melee was the king's son Edward, known from the color of his armor as the "black Prince". Watching the ebb and flow of the battle from the vantage point of windmill, king Edward washed aside the fears of his attendants with the injunction, "Let the boy win his spurs." The prince did indeed win them, being knighted on the battlefield, and taking for his own the emblem and motto - Ich dien (I serve) - he found on the fallen standard of John, the blind king of Bohemia."

  Dette slaget ble av Engelskmennene regnet som en stor seier, der kong Edward selv deltok med stor iver. Franskmennene på sin side beskrev det som en del av engelskmennenes retrett....

  Wilhelms eldste søster Isabella (nå 18) brukes i et høypolitisk spill, og planene om hennes ekteskap har vært mange. For øyeblikket er det snakk om å gifte henne bort til kongen av Romerriket, enkemannen Charles IV.

  Ellers preges Edward IIIs hoff av stilfulle banketter etter de mange seirene over franskekongen Filip, materiell velstand, høyverdige religiøse diskusjoner og ridderlige sysler. Trubadurene har sine glansdager, og ideen om "courtly love" tok fullstendig av etter den elegante innføringen av hosebåndsordenen i MCCCXXXVI...

  Edward the Black Prince. Født MCCCXXL. Prins av wales, og hyperaktiv militær. "The English soldier-statesman Edward the Black Prince,active in the military affairs of the period, particularly in the English conflict with France. He earned fame as a skillful and valorous fighter."


  Lightutgave av noen sentrale tanker og tenkere


  Thomas Aquinas (1225-1274).

  Skapte en syntese mellom Aristoteles filosofi og katolisismen. Hovedakse: Guds nåde gir oss en moral,som kan føre oss til frelse. Et hovedpoeng er at statsmakten ikke nødvendigvis skal være mindreverdig eller underdanig i forhold til kirken (slik det var blitt hevdet tidligere, bla. fordi "kirken hadde eksistert alt før syndefallet, mens staten var en senere artefakt"). Inspirert av Aristoteles teorier om naturrett (les mer om Aristoteles og Platon selv), utla han at mennesket er et sosialt dyr, og siden både mennesket og dets natur er skapt av gud, er også staten et gudommelig produkt.

    "Men... han var jo bare en mann."
(Elin Bardal)

  William Ockham (12?-1349)

  Død i pesten. Svært innflytelsesrik fransiskaner,utdannet ved Oxford og beskyttet av Keiser Ludvig av Bayern. Satte seg opp mot paven med sitt "absolutte fattigdomsideal." Interessert i mer? Se: Ockhams razor (Den enkleste forklaringen er den rette-et prindsipp som ble innført medkatastrofale følger for vitenskapen i middelalderen), og universaliestriden. Finnes universelle begreper som "menneskeheten," eller kun tenkende individer som skaperbegrepene i sitt hode. Ockham hevdet det siste. (En forenklet fremstilling av ham finner du i "Rosens navn). Ockham underviste i semipelaginisme,en lære som innebar at synderen ved sin egen naturlige kraft,uten Guds nåde eller Den Hellige Ånds inngytelse, kunne fortjene Guds nådes Gave. Man kunne ikke fortjene dette som en arbeider fortjener sin lønn, men på en slik måte at synderen behaget gud med sine gode gjerninger.

  John Wyclif (1330-)

  Studerer fortsatt ved Oxford. En ung student med endel kontroversielle ideer, taler blant annet varmt for en fattigere kirke!

  Thomas av Bradward (12?-)

  For tiden lærer ved Oxford.En sterk motstander av pelagianerne. Hevder at guds nåde gis menneskene som en fri gave. Videre gikk han imot astrologiske forestillinger (astraldeterminisme), hevdet at mennesket hadde en fri etisk (psykologisk) vilje, men samtidig at alt skjedde "med nødvendighet."

  John av Gaddesden (1280-)

  Var Edward IIs lege og Thomas Amaranths læremester. En arrogant fyr, men svært dyktig og med store kunnskaper om Arabisk og Gresk medisin. Han har utgitt en bok, Rosa anglica,som han er svæææært stolt av. Men innholdet virker litt høytsvevende om pompøst..den handler visst om behandlingsmetoder eller noe. Forøvrig er Gaddesden en svoren motstander av det Ottomanske riket.

  Pesten

    "A bello, fame et peste libera nos Domine"
    (Herre, redd oss fra krig, sult og pest!)
  Svartedauen nådde Irland rundt MCCCXLVIII, og denne straffedommen spredte seg raskt sør-og nordover fra havnene i Dublin.

  Ignorante menneskemasser vil ha det til at jøder, hekser og onde makter er skyld i pesten, og at disse lumske elementene skalha kastet sykdommen over uskyldige mennesker. Dannede og rettroende mennesker vet selvsagt at dette er feil, ja direkte kjettersk tankegang! Paven har jo selv stått frem og forsvart Jødene mot denslags ondsinnet sladder. Jordnære bønder har sine teorier om pestspredningen, fe har flere generasjoners erfaringer med at et sykt dyr i fjøset kan gjøre hele bølingen syk. De mener og at et menneske kan "bringe sotten med seg til gårds." Denne teorien bygger på bøndenes egne observasjoner og enkle slutninger, og har neppe kommet noen adelsmann for øret. De lerde vet jo så mye bedre: Pesten er Guds straffedom over menneskene, ikke nødvendigvids over den enkelte syke (som man i barmhjertighetensd navn bør ta seg av), men over den syndige menneskeheten generelt. Og Guds straff bør den jevne mann tabover seg med ydmykhet og andakt...

  Pesten angrep sine ofre på to måter, og den smittede kunne utvikle byllepest eller lungepest. Byllepesten angrep lymfeknutene, og den syke fikk sorte sprengende byller under armene og i lysken. Endel fikk også blodutredelser i huden. 60-90% av de smittede døde innen fem dager av akutt hjertesvikt, prognosen avhang av sosial rang og ernæringstilstand.

  Lungepesten tok livet av alle som ble angrepet innen tre døgn. Det var vanskeligå se påden sykeathan ellerhun var smittet, men etterhvert som sykdommen skred frem ble hosteriene med blodså kraftige at de var umulige å skjule. Dødsårsaken var respirasjonssvikt og/eller blodtapet, og mot slutten kunne det fortone seg som og pasientens brystkasse vrengte segog både lunger og hjerte ble hostet opp i en foss av blod. Langt færre fikk lungepest enn byllepest, men utfallet var fatalt.

    "Livet går greit, det er verre med døden... er det lurt å sovne på patologisalen, bror?"
    (Famous last words, Irene Sol)

  Ridderordener

  Korstogenes glanstid er definitivt over, men noen må ha glemt å informere korsridderne om det... Tempelridderordenen er forbudt av paven, men livet som omreisende hellig elite kriger i et følge av gode venner sluttet ikke å fascinere unge adelsmenn av den grunn! Og det finnes fortsatt en mulighet:

  Hospitalles

  Knights of the Order of the Hospital of St John of Jerusalem, Hospitaler-ridderne, ble brunnlagt som en spesialenhet på felthospitalet i Jerusalem i 1080. "All members of the order were bound by three". Grunnleggerne var Benediktinere, og ordenen fortsatte å bestå av Benediktinere til langt ut på 1200 tallet. Under de første periodene med korstog virket ordenen nærmest som en sanitærenhet sammen med de blodtørstige Tempelridderne.

  Etter Jerusalems fall flyttet de hovedkvarteret til Kypros, senere til Rhodos (i MCCCIX). Da Tempelridderne ble uglesett av Paven, i MCCCXII, ble store rikdommer, fort og kontakter overgitt til Hospitalerne. Ordenen er i dag travelt opptatt med å forsvare Rhodos mot Tyrkiske angrep.

  Tempelridderne

  Alt dere vet om tempelridderne et at de tidligere "Poor knights of Crist and the Temple of Solomon" nærmest er bannlyst av paven, etter at de tok seg litt vel til rette i de europeiske kongerikene gjennom hele 1200 tallet . På begynnelsen av 1300 tallet raste det en rettssak i Frankrike, der kongen anklaget ordenen for sodomi, blasfemi og hedenskap. Stormesteren, Jacques de Molay, ble brent i Paris i MCCCXIV. Da var allerede ordenens eiendommer og rikdom (bortsett fra besittelser i Spania og Portugal) overlatt i Hospitalernes hender.


  Praktisk


  Spillregler


  Kutt & Brems : De viktige reglene

  Om det mot formodning skulle oppstå spillsituasjoner med vold, konfrontasjoner, bortføring, tortur, forhør, henrettelser, kjæresterier, voldtekter, skremming, mobbing, religionsutøvelse, ritualer, tvangsforing, besettelser..... og sikkert endel ting arrangørene har vært så heldige å unngå foreløpig, skal en alltid huske at det finnes:

  Kutt-regel: Ikke nøl med å si "KUTT!" om ting går for langt for deg. Spillet skal stanse, og situasjonen roes ned.

  Brems-regelen: "Brems" betyr "Hit-men-ikke-lenger". Spillet fortsetter, men dine medspillere vet at du har satt en grense.

  Vi legger forøvrig ikke opp til slike ekle situasjoner på denne laiven, men dine medspilere kan jo finne på litt av hvert.

  Off-laiving: Hvaerdet????? Burde være unødvendig på en 24-timers laiv med så få spillere.

  Magi:

  Det finnes mennesker som,ved hjelp av magi, kan få kontroll over andres tanker, følelser og/eller handlinger. Nøyaktig hvordan dette vil foregå, kommer dere til å få nærmere opplysning om på spillmøtet.

  Kamp:

  Ingen våpen kan brukes i kamp uten arrangørenes (Anders') uttrykkelige forhåndsgodkjennelse. Kontakt oss på forhånd dersom du ønsker å ta med et våpen. Dersom en kampsituasjon mot formodning skulle oppstå: ROLLESPILL, OG BRUK HODET!!!!!!!

  (Tips: det er ofte morsommere å fange SIS-en enn å drepe dem med en gang.....)


  Ting å ha med

   • Strutthette og en god ullkappe er nesten obligatorisk. Det er kaldt i skogen i slutten av september.
   • Godt fottøy er et must, det blir endel trasking på grusveier. Boots, fjellstøvler el.l. er helt ok.
   • Kniv og drikkekrus / vannflaske.
   • En sekk eller en vandringsstav med et knytte. Knyttet/sekken bør inneholde et tørt sokkeskift, og ha plass til nistematen dere får utdelt ved spillstart.
   • Toalettsaker, Søndagsfrokost og reisepenger bør leveres inn til arrangørene før spillstart, så slipper du å drasse på det gjennom skogen.

  Mat

  Vandringsflokken vil få utdelt matknytte til turen, bøndene må gjerne bringe med alt de orker bære av saklig mat. (Inkluderer vaffelrøre og kakao, det er tross alt en fantacy-laiv:-)

  Alkohol: Nix.

  Røyk: Diskret...om du absolutt må.

  Kostymetips

  Amaranth-slekten er rik, og dere hadde en stooor garderobe av kirkeklær, karnevalsklær, jaktantrekk, bankettkjoler, reisekapper, østlige stoffer, sjal, smykker og silkesko å velge i.

  Flukten var imidlertid dårlig forberedt, og ikke alle adelige er like praktisk anlagt... Enkelte ble tatt på sengen, fikk panikk og flyktet i nattkjoler / nattluer. De mer sindige skiftet til mer praktiske jaktantrekk, de eventyrlysne dro kanskje i vakre festklær (som nå er i en temmelig sørgelig forfatning). La personligheten din gjenspeile seg i kostymet: Den jålete lillesøsteren har kanskje skitne blonder og utflytende sminke, mens den jordnære storebroren har solide støvler og en varm ullvams. Frisyrene bærer preg av at kammerpiken og barbereren ikke er med på reisen.

  Tjenere

  Amaranth-slektens tjenere har jevnt over mer egnede klær enn sitt herskap, tjenestejenter kan ha ullkjoler med hvite forklær, kammerpiker en mer kostbar kjole. Tjenerne har mindre fargerike og mer anstendige klær (ingen utrigninger eller korte skjørt, tildekkede hoder.) enn adelen, og de har skikkelige sko-og rene og hele klær (uten lapper) i motsetning til bøndene. Velstelte og renslige mennesker, med nykjemmet hår og pene manerer.

  Grupperingsmøte

  Det arrangeres et grupperingsmøte torsdag 26. august (fullmåne) klokka 19.00 på et hemmelig sted. Vi oppfordrer alle på det sterkeste til å komme, da det er viktig at alle kjenner hverandre på forhånd. Dette er en kort laiv, og dere vil ikke ha tid under spillet til å lære hvem som er hvem. Oppmøte

  For adelsfølget er oppmøtetid satt til 2215 på Kjelsås trikkeholdeplass fredag 24. september.Trikk nr. 12 går fra Majorstuen kl. 21.17, fra Jernbanetorget 21.35 og er fremme på Kjelsås 22.01. Hjemreisen vil antagelig ikke skje med trikk, så ta med etpar tiere ekstra til toget...

  Et enkelt knytte/veske/bag med det absolutt aller nødvendigste som toalettsaker, kosebamse og reisepenger (vi kan ikke ta ansvar for beløp over 100 kr!!!), samt et enkelt skift kan overlates til oss på Kjelsås før avmarsj. Det vil du få igjen etter laivslutt, engang lørdag kveld før byssanlull og leggetid. Problemer i dagene/timene før laivstast? Vi kan nås på Tiinas telefon, 91120032. Og husk: Akkurat din rolle er svært viktig for dynamikken i denne spesielle gruppen, vi blir alle veldig lei oss om du ombestemmer deg og svikter oss i siste liten!!!!!!

    "Hah, jeg danser med to fantastiske menn, og begge er miiiiine!"
    (Tiina)
  Tiina Kaltiainen Frognerveien 27 0263 Tlf: 22548073 mobil: 91120032
  Elin Bardal TLF 22651528
  elinba@ifi.uio.no
  Irene Solberg Frognerveien 27 0263 Tlf: 22548073
  prokris@hotmail.com
  FX/DIV: Den SISte-ILd.
    "Elitisme er noe bra; når det er våre folk som holder på med det."
    (Eirik Fatland)
  * En som sørger for at dere støter på hver bidige Slibrige Innpåslitne Søndagsturgåer i hele omhegnen.


Alt matrialet her er å betrakte som forfatteren(es) eiendom, og beskyttet av lov av 12.mai 1961 nr.2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (opphavsrettsloven)

Skattk@mmeret - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen