Forfatter(e): Eirik Fatland
E-post:
Kilde: Eirik Fatland (Laiv.org - Forum)
Utgitt: 12.10.1999
Sist endret: 25.01.2002
Forfatteren(es) krav til evt. gjenbruk av materialet nedenfor:
Bruk fritt

OBS! Husk alltid å oppgi forfatter og kilde når du gjenbruker materiale. Bruker du materiale fra denne websiden, er kilde: Skattk@mmeret.
Info: Tips til laivere om hvordan man kan forholde seg til (masse)media.
Stikkord: media
Tittel: Media, Hvordan Behandle

Råd Til Laiv-arrangører Om Hvordan Behandle Media

1. Hvis du ikke ønsker medieoppmerksomhet, ikke snakk med media.

2. Hvis du ønsker medieoppmerksomhet, eller ikke har noe imot det, gjør som følger:

 • Send ut en pressemelding til alle aktuelle medier, hvor du skriver litt om arrangementet. Denne blir utgangspunktet for hvordan media dekker laiven og minsker sjansen for sensasjonsoppslag.
 • Sett av besøkstider til pressen; begrens deres besøk på laiven din til den perioden de vil forstyrre minst - men helst til en tid fotografen får tatt gode bilder.
 • Eventuelt kan du stille som krav i pressemeldingen at journalisten(e) deltar på arrangementet. De beste artiklene om laiv har blitt skrevet av journalister som deltok.
 • Ha en egen presseansvarlig, en person du kan stole på er flink til å håndtere media og som ikke er for opptatt med andre ting under laiven.
 • Ha klart et "pressekit", med tekster om laiven, arrangører og spillere, svar på de vanligeste spørsmål ("Hva er laiv for noe egentlig"?). Legg ved noen gode laiv-fotos og evt. videosnutter. Et godt pressekit vil spare deg og journalisten for arbeid.
 • Hold PR-kåte laivere unna journalisten. Finn heller noen gode intervjuobjekter før spillstart, og spør dem om tillatelse før du slipper journalist løs på dem.
 • Gode intervjuobjekter og presseansvarlige er voksne, velformulerte og erfarne med media.
 • Ikke bruk formuleringer som "Laiv er.." "Laivere er.." eller "Oss laivere..". Du snakker ikke på vegne av alle Norges laivere.
 • ..si heller "Denne typen laiv er..", "Noen laivere.." eller "Noen av oss..".
 • Bestem deg for et enkelt budskap, eller noen ytterst få. Gjenta budskapet så mye du kan. Et spørsmål fra journalisten er ikke en anledning til å fortelle enda mer, det er en anledning til å gjenta budskapet enda mer.
 • For avisartikler: Krev å få lese gjennom artikkelen før trykk. Ikke nøy deg med en sitatsjekk.
 • Be spesielt om å få lese ingress, overskrift og bildetekster. Disse kan forandre hele innholdet i en artikkel, og en journalist vil som regel ikke vise dem til deg. Ofte vet de ikke selv hva desken kan finne på, men det bør ikke hindre deg i å stille krav.
 • Når du intervjues av Radio el. TV, be om å få spørsmålene før opptak begynner.
 • For aviser og TV er gode bilder som regel viktigere enn godt innhold. Ha dette i bakhodet, vis dem motiver som tar seg godt ut og ikke motiver som kan brukes negativt hvis tatt ut av kontekst.

Spesielt punktet om PR-kåte laivere er dessverre særlig aktuelt. Det er synd å skrive det, men jeg har vært vitne til en god del laivere lire av seg de mest idiotiske ting bare for å få litt oppmerksomhet fra journalisten. Denslags sverter hobbyens ry. >


Alt matrialet her er å betrakte som forfatteren(es) eiendom, og beskyttet av lov av 12.mai 1961 nr.2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (opphavsrettsloven)

Skattk@mmeret - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen