Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Trollryggen
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Vestfold
Sted:
Solstad i Stavern
Ønsket ant. delt:
40+
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
10.8.2007
Dato/tid for slutt:
12.8.2007
Varighet:
ca. en helg
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
16
Arrangører:
Kristofer Haugvik, Alexander Jevard
E-post:
strike_can@hotmail.com
Hjemmeside:
Org./For./Gruppe:
Kommentar:

Året er 1450 og rivaliseringen mellom storbonden Monsen og storbonden Gustavson har tilspisset seg. Dette skyldes en krangel om einedomsretten til fylkets største malmberg, lokalt kjent som Trollryggen. Malmressursene i denne delen av Vestfold er knappe og etterspørselen er derfor stor. Dette er, med andre ord, storbøndenes sjanse til å vikrelig gjøre et økonomisk kupp, som vil sikre dem en livstid med overdreven rikdom!

Malmressuresene finnes ikke bare i Trollryggen. Overalt i skogen finnes det små malmårer som bøndene har spesialsert seg på å utvinne (Disse kan selvfølgelig ikke måle seg med Trollryggen). Med denne malmen i håndhulene har storbøndene satt i gang et opprustningskappløp. Profesjonelle leiesoldater har krysset landets grenser, glødende stål skimtes i nattemørket som rasende trolløyne; Døden står igjen og venter på menneskenes dørstokk!

Midt i denne konflikten står en liten gruppe mennesker, kjent som skogfolket, som verken er underkastet Monsen eller Gustavson. De lever i små hytter spredt rundt i skogen og klarer seg utmerket godt uten noen storherre. De er dyktige korndyrkere og jegere og driver stadig handel med storbøndenes bondestand. Men nå som lukten av bold vikrelig svir i neseborene, på bakgrunn av grådighet og livstørst, er deres harmoniske forhold til naturen og alt rundt seg alvorlig truet. Det er tid for å ta et standpunkt til denne konflikten!

Dette er en low-fantasy laiv med utgnagspunkt i tidsepoken 1400th-1500th. Det er ikke et ekstremt fokus på tidsrikitghet med tanke på rustning og klesdrakt, men det betyr heller ikke at det skal ignoreres! Det kommer også til å legges vekt på bøndenes yrkesliv, da bøndene må jobbe fysisk for å skaffe ressurser til Storbondens opprustning. Denne laiven er også ment som en utprøvning på et konsept der rollens yrke skal utfoldes på en mer synlig måte enn tidligere.

Dette er mer enn type "mini laiv" enn det er en ordinær laiv, i den forstand at forberedelsene skal skje på et kort tidsrom og at rollene helst skrives selv (med retningslinjer hvis det ønskes).

Kampsystem: ferdigheter, realistisk

Eks. på rolleforslag:
Bønder(!), leiesoldater(ikke mange), smeder(2), skogfolket, storbonden Gustavson, prester
(gjerne kom med egne rolleforslag, som står i stil med konflitken)

Kostymeforslag til alle:
Hoser (to separate bukseben som festes på den måten at de knytes fast til i en skjorte eller jakke)

Link for inspirasjon:
http://frilansene.greenphoto.org/drakt/index.htm
www.matuls.pl

Minste krav til yrkessoldater:
Gambeson (som rustning i seg selv, eller som padding under platerustning og ringbrynje), hodebeskyttelse (eks. padda hette, stålhjelm, ringbrynje hette etc.)

Link for inspirasjon:
http://frilansene.greenphoto.org/drakt/index.htm
www.matuls.pl
http://www.media-sport.be/site/pixhstory/moyenage/hackaland07/hackaland06.htm

Kostymeforslag til skogfolket
http://laiv.youhei.net/gallery/album04/vinter_1993_pikterne

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen